Firaz | Konular

Savaş stratejileri üzerine yazılmış populer 25 kitap

Burada bugüne kadar savaş üzerine yazılmış, populer stratejik kitapların listesi yer almaktadır. Kitapların orjinal ingilizce adları yer verilmiş ve yazılış tarihleri yazar isimleri de belirtilmiştir.

"The Art of War" - Sun Tzu (5. yüzyıl M.Ö.): Belki de savaş stratejileri hakkında yazılmış en ünlü kitap. Sun Tzu'nun klasik eseri, savaş sanatını ele alır ve okuyucuya stratejik düşünme becerileri kazandırmayı amaçlar.

"On War" - Carl von Clausewitz (1832): Bu kitap, Prusya ordusu generali Carl von Clausewitz'in savaş teorisine dair görüşlerini içerir. Savaşın politik ve sosyal boyutlarını ele alır ve savaşın insan doğasına nasıl etki ettiği konusunda derinlemesine bir analiz sunar.

"The 33 Strategies of War" - Robert Greene (2006): Greene'in bu kitabı, tarihteki en büyük askeri liderlerin kullandığı savaş stratejilerini ele alır. Kitap, her stratejiyi ayrıntılı bir şekilde açıklar ve bunların günlük yaşamda nasıl uygulanabileceğini gösterir.

"The Art of War" - Baron Antoine-Henri Jomini (1838): Jomini, Fransız ordusunda görev yapan bir generaldi ve bu kitabında, tarihteki en ünlü savaşların stratejik analizlerini sunar. Kitap, savaş stratejilerine dair bir rehber olarak kabul edilir.

"The Influence of Sea Power Upon History" - Alfred Thayer Mahan (1890): Bu kitap, deniz gücünün tarihsel etkisini ele alır. Mahan, deniz gücünün, savaşların sonuçları üzerindeki etkisine odaklanarak, 19. yüzyılda deniz stratejisinin önemini vurgular.

"The Second World War" - Winston Churchill (1948-1953): Churchill, İngiltere Başbakanı olarak II. Dünya Savaşı'nı yönetti ve bu kitapta, savaşın tarihini anlatır. Kitap, Churchill'in savaşa dair kişisel deneyimlerini ve görüşlerini içerir.

"War and Peace" - Leo Tolstoy (1869): Tolstoy'un bu romanı, Napolyon'un Rusya seferi sırasında yaşananları konu alır. Kitap, savaşın insanlar ve toplumlar üzerindeki etkilerini anlatır ve savaşın anlamsızlığına dair düşünceler sunar.

"The Korean War: A History" - Bruce Cumings (2010): Bu kitap, Kore Savaşı'nın tarihini ele alır. Cumings, savaşın nedenleri, seyri ve sonuçlarına dair bir analiz sunar.

"The Guns of August" - Barbara Tuchman (1962): Bu kitap, I. Dünya Savaşı'nın başlangıcını anlatır. Tuchman, savaşın nasıl başladığını ve neden bu kadar uzun sürdüğünü anlatır.

"A Bright Shining Lie: John Paul Vann and America in Vietnam" - Neil Sheehan (1988): Sheehan, Vietnam Savaşı sırasında görev yapan bir Amerikan subayı olan John Paul Vann

"The Utility of Force: The Art of War in the Modern World" - Rupert Smith (2005): Bu kitap, modern savaşların doğasını ve savaşın değişen rolünü incelemektedir. Smith, geleneksel savaş stratejilerinin günümüz dünyasında nasıl uygulanması gerektiğine dair görüşler sunar.

"Strategy: A History" - Lawrence Freedman (2013): Freedman, bu kitabında stratejinin tarihsel gelişimini ele alır. Savaş stratejilerinden politik ve iş dünyasına kadar, stratejinin geniş bir yelpazede nasıl kullanıldığını anlatır.

"The Origins of the First World War" - James Joll (1984): Bu kitap, I. Dünya Savaşı'nın başlangıcını ve Avrupa'daki büyük güçler arasındaki rekabetin nasıl savaşa yol açtığını incelemektedir.

"The Rise and Fall of the Great Powers" - Paul Kennedy (1987): Bu kitap, güç dengesinin tarihsel değişimlerini ve büyük güçlerin yükseliş ve düşüşlerini incelemektedir. Kennedy, ekonomik ve askeri gücün tarihsel bağlamda nasıl ilişkilendirildiğini ve güç dengelerinin nasıl değiştiğini anlatır.

"Makers of Modern Strategy from Machiavelli to the Nuclear Age" - Peter Paret (1986): Bu kitap, modern savaş stratejisinin evrimini ve tarihteki önemli düşünürlerin katkılarını ele alır. Machiavelli'den 20. yüzyılın nükleer stratejilerine kadar, çeşitli stratejik düşüncelerin evrimi incelenmektedir.

"The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives" - Zbigniew Brzezinski (1997): Bu kitap, Amerika'nın küresel stratejisi ve jeopolitik hedeflerini incelemektedir. Brzezinski, Amerika'nın küresel liderliğinin devamı için gerekli stratejik adımları anlatır.

"The Cold War: A New History" - John Lewis Gaddis (2005): Bu kitap, Soğuk Savaş'ın tarihini ve ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki sürekli gerilimin nasıl geliştiğini ele alır. Gaddis, Soğuk Savaş'ın siyasi, ekonomik ve askeri yönlerini incelemektedir

Türk ve İslam dünyasında savaş taktikleri ve stratejilerine karşı yol gösterici kitaplar

"Kutadgu Bilig": Karahanlı Türkleri'nin ünlü eseri olan "Kutadgu Bilig", hükümdarın nasıl iyi bir lider olacağına dair öğütler veren bir ahlak kitabıdır. Kitapta savaş stratejileri ve askeri taktikler hakkında da bilgiler bulunmaktadır.

"Altın Orda'nın Askeri Sanatı": Altın Orda Hanlığı döneminde yaşamış olan Müslüman Tatar yazar İbn Fadlan'ın eseridir. Kitapta savaş taktikleri, savaşa hazırlık, askeri ekipmanlar, stratejiler ve taktikler hakkında bilgiler yer almaktadır.

"Kara Davud'un Kitabı": 15. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu döneminde yazılmış olan bir eserdir. Kitapta Osmanlı askerlerinin kullanması gereken savaş taktikleri, savaş hazırlıkları ve stratejileri hakkında bilgiler yer almaktadır.

"Siyer-i Nebi": Hz. Muhammed'in hayatını anlatan ve İslam dünyasında önemli bir yere sahip olan bir eserdir. Kitapta savaşlarla ilgili detaylı bilgiler yer almaktadır ve İslam ordularının stratejileri ve taktikleri hakkında fikir vermektedir.

"Mühimmat-ı İslamiye ve Taktikat-ı Askeriye": Osmanlı dönemi subaylarından Miralay Yusuf İzzettin Efendi tarafından kaleme alınmış bir eserdir. Kitapta, askeri teşkilatlanma, savaş taktikleri, topçu ve piyade taktikleri gibi konular ele alınmaktadır.

"Zafarnâme": Timur İmparatorluğu'nun kurucusu Timur tarafından yazılmış bir savaş günlüğüdür. Kitapta, Timur'un seferleri ve savaş stratejileri hakkında bilgiler yer almaktadır.

"Tarih-i Sultan Baybars": 13. yüzyılda yaşamış olan Memluk Sultanı Baybars'ın hayatını anlatan bir eserdir. Kitapta, Baybars'ın seferleri, savaş stratejileri ve taktikleri hakkında bilgiler yer almaktadır.

"Kitab-ı Cihad": Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaşamış olan Osmanlı şeyhi Abdülkadir Geylani tarafından kaleme alınmış bir eserdir. Kitapta, İslam ordularının savaş taktikleri, savaş öncesi ve sonrası davranışları ve askerlerin psikolojisi hakkında bilgiler yer almaktadır.Konular