Firaz | Konular

Alışkanlık konulu kitaplar

İnsan alışkanlıkları ve davranışları üzerine yazılmış popüler ve güncel kitaplar, bireysel ve profesyonel gelişimimiz için önemli kaynaklar sunar. İşte piyasada bulunan ve alışkanlıklar üzerine yazılmış en popüler kitaplar:

1. Alışkanlıkların Gücü - Charles Duhigg


The Power of Habit: Why We Do What We Do in Life and Business, 2012

Türkçe Çeviri: 2013

Charles Duhigg, bu kitapta alışkanlıkların nasıl oluştuğunu, nasıl değiştirilebileceğini ve hayatımıza nasıl etki ettiğini anlatır. Kitap, bireysel ve organizasyonel alışkanlıkları dönüştürmek için pratik yöntemler sunar.

Ana Maddeler ve Tavsiyeler:

Alışkanlıkların yapı taşları: İpucu, rutin ve ödül
Alışkanlıkları değiştirmenin bilimi
Başarılı organizasyonlarda alışkanlıkların rolü
Toplumsal hareketlerde alışkanlıkların etkisi

Yazar: Charles Duhigg
Türkçe Çeviri Yılı: 2013
Yayın Evi: Pegasus Yayınları

2. Atomik Alışkanlıklar - James Clear


Atomic Habits: An Easy & Proven Way to Build Good Habits & Break Bad Ones, 2018

Türkçe Çeviri: 2019

James Clear, bu kitapta iyi alışkanlıkları nasıl geliştirebileceğimizi ve kötü alışkanlıkları nasıl kırabileceğimizi açıklar. Kitap, küçük ve sürekli değişikliklerin zaman içinde büyük sonuçlar doğurabileceğini vurgular.

Ana Maddeler ve Tavsiyeler:

Alışkanlıkların geliştirilmesinde dört yasa
Hedef belirleme ve kimlik tabanlı alışkanlıklar
Alışkanlık izleme ve ölçme
İyi alışkanlıkları sürdürmek ve kötü alışkanlıklardan kaçınmak için sistemler ve altyapılar

Yazar: James Clear
Türkçe Çeviri Yılı: 2019
Yayın Evi: Domingo Yayınevi

3. Nudge: İtme - Richard H. Thaler, Cass R. Sunstein


Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness, 2008

Türkçe Çeviri: 2010

Richard H. Thaler ve Cass R. Sunstein, bu kitapta, insanların daha iyi kararlar vermesine yardımcı olacak şekilde düşünce ve alışkanlıklarımıza nasıl "itme" uygulanabilece

ğini anlatır. Kitap, karar verme süreçlerimizi ve alışkanlıklarımızı nasıl geliştirebileceğimize dair öneriler sunar.

Ana Maddeler ve Tavsiyeler:

İtme (nudge) kavramı ve uygulamaları
Seçim mimarisi ve karar verme süreçleri
Sağlık, zenginlik ve mutluluk alanlarında daha iyi kararlar verme
İtme stratejileri ve etik sorunları

Yazarlar: Richard H. Thaler, Cass R. Sunstein
Türkçe Çeviri Yılı: 2010
Yayın Evi: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

4. Alışkanlıkları Yenmek - Judson Brewer


The Craving Mind: From Cigarettes to Smartphones to Love – Why We Get Hooked and How We Can Break Bad Habits, 2017
Türkçe Çeviri: 2018

Judson Brewer, bu kitapta bağımlılık yapıcı alışkanlıkların kökenlerini ve nasıl yenilebileceğini açıklar. Kitap, zihinsel ve duygusal bağımlılıkları nasıl anlayabileceğimiz ve onlarla nasıl başa çıkabileceğimiz konusunda öneriler sunar.

Ana Maddeler ve Tavsiyeler:

Bağımlılık yapıcı alışkanlıkların kökenleri
Öz farkındalık ve dikkat eğitimi
Bağımlılıkla başa çıkmak için bilimsel yaklaşımlar
Bağımlılık yapıcı alışkanlıkları değiştirmenin yolları

Yazar: Judson Brewer
Türkçe Çeviri Yılı: 2018
Yayın Evi: Pegasus Yayınları

4. Mindset: Zihin Yapısı - Carol S. Dweck


Mindset: The New Psychology of Success, 2006
Türkçe Çeviri: 2014

Carol S. Dweck, bu kitapta sabit ve büyüme zihin yapılarının insan başarısı ve öğrenme üzerindeki etkisini anlatır. Kitap, hayatımızdaki başarı ve başarısızlıkları şekillendiren zihin yapılarını nasıl değiştirebileceğimize dair öneriler sunar.

Ana Maddeler ve Tavsiyeler:

Sabit ve büyüme zihin yapıları arasındaki farklar
Zihin yapılarının eğitim, iş ve ilişkiler üzerindeki etkisi
Başarılı insanların büyüme zihin yapısını nasıl kullanabileceği
Zihin yapısını dönüştürmek için stratejiler ve pratikler

Yazar: Carol S. Dweck
Türkçe Çeviri Yılı: 2014
Yayın Evi: Sola Unitas Yayınları

5. Sürü Psikolojisi - Robert B. Cialdini


Pre-Suasion: A Revolutionary Way to Influence and Persuade, 2016

Türkçe Çeviri: 2017

Robert B. Cialdini, bu kitapta insanların alışkanlıklarını ve kararlarını etkileme ve ikna etme yöntemlerini inceler. Kitap, etkili iletişim ve ikna tekniklerinin nasıl kullanılacağı konusunda rehberlik sunar.

Ana Maddeler ve Tavsiyeler:
İkna etme sürecinde önemli anların kullanımı
Zihinsel ve duygusal açıdan etkili önceden hazırlık
İnsanların dikkatini yönlendiren unsurlar
İkna ve etki gücünü artıran faktörler

Yazar: Robert B. Cialdini
Türkçe Çeviri Yılı: 2017
Yayın Evi: Optimist Yayınları

6. Alışkanlıkları Yeniden Şekillendirme - Wendy Wood


Good Habits, Bad Habits: The Science of Making Positive Changes That Stick, 2019

Türkçe Çeviri: 2020

Wendy Wood, bu kitapta alışkanlıkların nasıl çalıştığını ve nasıl değiştirilebileceğini bilimsel araştırmalar ve deneylerle açıklar. Kitap, olumlu değişiklikler yapmak ve bunları sürdürmek için etkili yöntemler sunar.

Ana Maddeler ve Tavsiyeler:

Alışkanlıkların beynimizdeki temeli
Değişim sürecinde karşılaşılan zorluklar
İyi alışkanlıkların geliştirilmesi ve kötü alışkanlıkların kırılması
Alışkanlıkların günlük yaşam ve başarı üzerindeki etkisi

Yazar: Wendy Wood
Türkçe Çeviri Yılı: 2020
Yayın Evi: Pegasus Yayınları

7. İrade Gücü - Roy F. Baumeister, John Tierney


Willpower: Rediscovering the Greatest Human Strength, 2011
Türkçe Çeviri: 2013

Roy F. Baumeister ve John Tierney, bu kitapta irade gücünün önemini ve nasıl geliştirilebileceğini anlatır. Kitap, irade gücü ve öz disiplin konularında bilimsel bulgular ve pratik tavsiyeler sunar.

Ana Maddeler ve Tavsiyeler:
İrade gücü ve beynin enerji yönetimi
Öz disiplin ve başarı arasındaki ilişki
İrade gücünün tükenmesi ve nasıl önlenmesi
İrade gücüyle ilgili mitler ve gerçekler

Yazarlar: Roy F. Baumeister, John Tierney
Türkçe Çeviri Yılı: 2013
Yayın Evi: Pegasus Yayınları

8. Beyin Fırtınası - Daniel J. Siegel


Brainstorm: The Power and Purpose of the Teenage Brain, 2013

Türkçe Çeviri: 2015

Daniel J. Siegel, bu kitapta ergenlik döneminde beynin ve alışkanlıkların nasıl geliştiğini anlatır. Kitap, ergenlerin beyin gelişimini anlamaya ve onların yaşamlarında olumlu alışkanlıklar geliştirmeye yardımcı olmak için öneriler sunar.

Ana Maddeler ve Tavsiyeler:

Ergen beyninin özellikleri ve gelişimi
Ergenlik döneminde alışkanlıkların oluşumu
Ebeveynler ve öğretmenler için tavsiyeler
Ergenlerin yaşamlarında olumlu alışkanlıklar geliştirmeye yönelik stratejiler

Yazar: Daniel J. Siegel
Türkçe Ç

9. Alışkanlık Kodları - Gretchen Rubin


Better Than Before: What I Learned About Making and Breaking Habits--to Sleep More, Quit Sugar, Procrastinate Less, and Generally Build a Happier Life, 2015

Türkçe Çeviri: 2016

Gretchen Rubin, bu kitapta alışkanlıkların önemine değinir ve insanların hayatlarını nasıl daha iyi hale getirebileceklerini anlatır. Kitap, kişisel deneyimlere dayalı öneriler ve alışkanlık değiştirme stratejileri sunar.

Ana Maddeler ve Tavsiyeler:

Alışkanlık tipleri ve kişilik profilleri
İyi alışkanlıkları kazanma ve kötü alışkanlıklardan kurtulma yöntemleri
İçsel ve dışsal motivasyon kaynakları
Başarı ve mutluluğa giden alışkanlık yolları

Yazar: Gretchen Rubin
Türkçe Çeviri Yılı: 2016
Yayın Evi: Pegasus Yayınları

10. Alışkanlık Stili - Wendy Wood


Good Habits, Bad Habits: The Science of Making Positive Changes That Stick, 2019

Türkçe Çeviri: 2020

Wendy Wood, bu kitapta alışkanlıkların bilimsel yönlerini ve olumlu değişiklikler yapma sürecini inceler. Kitap, uzun vadeli başarı için köklü alışkanlıkları nasıl değiştirebileceğimize dair bilimsel araştırmalara dayalı öneriler sunar.

Ana Maddeler ve Tavsiyeler:

Alışkanlıkların beyindeki temelleri
Alışkanlık değişikliğinde öz-disiplin ve motivasyonun rolü

Alışkanlık konulu kitaplar2021 - Alışkanlıklar Ülkesi: İyi Bir Hayat İçin Davranış Bilimi - Wendy Wood

2021 - Alışkanlık Devrimi - Bernard Roth
2020 - Alışkanlık Ustaları - Jo Boaler
2020 - Alışkanlıkları Yeniden Keşfetmek - BJ Fogg
2020 - Alışkanlıkların Bilgeliği - Ryan Holiday
2020 - Küçük Büyük Adımlar: Daha İyi Bir Dünya İçin Alışkanlıkları Değiştirme - BJ Fogg
2019 - Uyanış Alışkanlıkları - Hal Elrod
2019 - Alışkanlıklarını Kır - Wendy Wood
2019 - Alışkanlıkları Dönüştürme - Marie Kondo

2018 - Alışkanlıkların Atomları: İyi Alışkanlıklar Kazanmanın ve Kötü Alışkanlıklardan Kurtulmanın Basit ve Kanıtlanmış Yolu - James Clear
2018 - Alışkanlık Yapıcı - Nir Eyal
2018 - Alışkanlıklarınızı Değiştirin, Hayatınızı Değiştirin - Marc Reklau
2017 - Alışkanlıkların Psikolojisi - Wendy Wood
2017 - Başarı Alışkanlıkları - Dean Graziosi
2016 - İyi Alışkanlıklar, Kötü Alışkanlıklar - Wendy Wood
2016 - Mindset Alışkanlıkları - Dweck Carol S.
2016 - Alışkanlıkların Sırrı - Gretchen Rubin
2015 - Küçük Alışkanlıklar, Büyük Değişimler - Stephen Guise
2014 - Alışkanlık Yapıcı - Nir Eyal
2015 - Sabotaj Alışkanlıkları - Hugh G. Byrne
2014 - Başarı Alışkanlıkları - Brendon Burchard
2014 - Bağımlılık Yapmayan Alışkanlıklar - Judson Brewer
2014 - Değişim için Alışkanlıklar - B.J. Fogg
2013 - Uyandırıcı: Güçlü Alışkanlıklar - Steve Pavlina
2013 - Alışkanlıkların Gücü: Yaşam ve İş Hayatımızda Ne Yaptığımızı Neden Yaptığımızı Anlamak - Charles Duhigg
2012 - Alışkanlık Döngüleri: İyi Alışkanlıklar Edinme ve Kötü Alışkanlıklardan Kurtulma - Charles Duhigg
2011 - Alışkanlık Yapıcı: Alışkanlıklarını Değiştir ve Hayatını Dönüştür - Leo Babauta
2010 - Alışkanlıkların Bilimi: Başarının Sırları - Art Markman
2010 - Nudge: İtme - Richard H. Thaler, Cass R. Sunstein
2010 - Bağlanma: İlişkilerde Alışkanlıkların Gücü - Amir Levine, Rachel S. F. Heller
2009 - Alışkanlık Mühendisliği - BJ Fogg
2009 - Alışkanlık Yapıcı: Hayatınızı Şekillendiren Alışkanlıklar - Brian Tracy
2008 - Alışkanlıkların Yapısı: İyi Alışkanlıklar Edinmek ve Kötü Alışkanlıklardan Kurtulmak - Jeremy Dean
2007 - Başarı Alışkanlıkları - Jack Canfield
2005 - Alışkanlıklarınızı Değiştirin, Hayatınızı Değiştirin - Brian Tracy
2004 - Alışkanlıkların Kontrolü - Kelly McGonigal
2004 - Alışkanlık Yapıcı: Başarıya Giden Yol - Stephen Covey
2001 - Alışkanlıkların Zekası - Steven J. Stein, Howard E. Book
1994 - Alışkanlıkların Yedi Ölümcül Günahı - Stephen R. CoveyKonular