Firaz | Konular

İslam dünyasının güçlü komutanları

Halid bin Velid - Arap Yarımadası, 7. yüzyıl - İslam tarihinin en büyük savaşçılarından biri olarak kabul edilir.

Selahaddin Eyyubi - Mısır, 12. yüzyıl - Haçlı seferlerine karşı mücadelede ünlüdür.

Ebu Ubeyde bin Cerrah - Arap Yarımadası, 7. yüzyıl - İslam'ın ilk ordusu olan Raşidun ordusunun komutanlarından biridir.

Tarık bin Ziyad - İspanya, 8. yüzyıl - İspanya'yı fethetmesiyle ünlüdür.

Özdemir Han - Hindistan, 16. yüzyıl - Babür İmparatorluğu'nun en ünlü generallerinden biri olarak kabul edilir.

Sultan Alparslan - Selçuklu İmparatorluğu, 11. yüzyıl - Bizans İmparatorluğu'na karşı savaşarak Türklerin Anadolu'daki yerleşimine zemin hazırlamıştır.

Malik Şah - Büyük Selçuklu İmparatorluğu, 11. yüzyıl - İmparatorluğun genişlemesine öncülük etti ve kültür, sanat ve bilim alanlarında da destekledi.

Babür - Hindistan, 16. yüzyıl - Hindistanda babür İmparatorluğu'nun kurucusu ve askeri dehasıyla tanınmış bir liderdir.

Fatih Sultan Mehmet - Osmanlı İmparatorluğu, 15. yüzyıl - Bizans İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul fethetmiştir.

Firuz Şah Tughlaq - Hindistan, 14. yüzyıl - Delhi Sultanlığı'nın en güçlü liderlerinden biridir.

Ebu Musa el-Aş'ari - İran, 7. yüzyıl - İslam'ın erken dönemindeki savaşlarda yer almış ve Basra Valisi olarak atandı.

Timur - Timur İmparatorluğu, 14. yüzyıl - Orta Asya'da bir imparatorluk kurdu ve Hindistan, İran ve Irak'ı fethetti.

Muhammed bin Kasım - Hindistan, 8. yüzyıl - Hindistan'da Arap fetihlerinin başlatıcısı olarak kabul edilir.

Şeyh Şamil - Kafkasya, 19. yüzyıl - Kuzey Kafkasya'da bağımsızlık mücadelesi veren Çeçen liderdir.

Nurhaci - Çin, 16. yüzyıl - Qing Hanedanı'nın kurucusudur.

Osmanlı İmparatorluğu:

Osman Gazi (1258-1326) - Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu

Orhan Gazi (1281-1362) - İkinci Osmanlı padişahı, devletin genişlemesi için temelleri atan lider

I. Murad (1326-1389) - Sırp İmparatorluğu üzerinde zaferler elde eden ve Balkanlarda genişleyen padişah

I. Bayezid (1354-1403) - İmparatorluğun sınırlarını genişleten dördüncü padişah

I. Mehmed (1389-1421) - Bizans İmparatorluğu'nu zayıflatan ve Anadolu'daki beylikleri fetheden padişah

II. Murad (1404-1451) - Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırlarını genişleten ve devletin gücünü artıran padişah

II. Mehmed (1432-1481) - İstanbul'u fetheden ve Bizans İmparatorluğu'na son veren padişah

II. Bayezid (1447-1512) - Osmanlı İmparatorluğu'nun doğuda ve batıda genişlemesine devam eden padişah

I. Selim (1470-1520) - Memlüklerle mücadele eden ve Şah İsmail ile savaşan padişah

Süleyman Kanuni (1494-1566) - Osmanlı İmparatorluğu'nun en parlak dönemine ulaşan ve Avrupa'da büyük başarılar elde eden padişah

Selçuklu Devleti:
Alp Arslan (1029-1072) - Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ikinci hükümdarı, Malazgirt Zaferi'nin mimarı

Melikşah (1055-1092) - Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun üçüncü hükümdarı, İmparatorluğu en geniş sınırlarına ulaştıran lider

Nizamülmülk (1018-1092) - Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nda önemli devlet adamı ve vezir

Kılıç Arslan I (1079-1107) - Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu ve ilk hükümdarı

Süleyman Şah (1086-1116) - Anadolu Selçuklu Devleti'nin ikinci hükümdarı, İznik'in fethini gerçekleştiren lider

Alaeddin Keykubad I (1188-1237) - Anadolu Selçuklu Devletinin en değerli sultanlarındadır.Konular